Kastetrening 25 nov

Postet av Styret den 24. Nov 2020

Det blir plass til 10 nye for trening i hallen onsdag 25 nov. Kjetil og Trond stiller som trenere. Det er et par påmeldte fra forrige helg (iallefall Atle...) men det er fortsatt førstemann til mølla. De som ikke får plass denne uka overfører jeg. Send mail til tom@flycasting.no.Vi trener igjen!

Postet av Styret den 15. Nov 2020

Vi satser på å trene neste onsdag 20:30-22:00, dog begrenser vi til ti deltakere, trener inkludert. Kjetil blir ansvarlig trener, og det blir førstemann til mølla. Send en mail til to@flycasting.no så setter jeg opp deltakerliste. De som ikke kommer med denne onsdagen skyver jeg til neste. Jeg registrerer at det er visse problemer med å lese arrangementer på app'en. Jeg legger også ut på Fb.


4 Kommentarer

Nye Koronarestriksjoner

Postet av Styret den 10. Nov 2020

Som alle har fått med seg så ble det innført nye restriksjoner i går ift til Corona- situasjonen. Det medførte at vi foreløpig har stanset treningene våre. Sandneshallen er takknemlig for at vi tar ansvar. Litt av dilemmaet med pandemien er at mye av ansvaret for å ivareta et fornuftig smittevern legges på oss som enkeltmennesker. Det er mange pålegg, og det er mange anbefalte handlingsmåter. SFC tenker at ved å følge intensjonen til Regjeringen så er vi med på den kollektive dugnaden det er å bekjempe denne trusselen. Vi venter en stund og ser hvordan dette går. Det er mulig vi kan benytte hallen for en gruppe med mindre enn 20 personer. Samtidig får vi ikke lov å ha mer enn fem til middag hjemme. Foreløpig avventer vi og ser an utviklingen.


Det blir endringer i programmet resten av året også da både foredragene og fluebindinga også settes på vent. Vi kommer tilbake med oppdatert info når ting blir klarere.


Imens ønsker vi å motivere - utfordre - dere på å legge ut bilder på fjesboksiden med bilder hvor dere er ute å trener, binder fluer eller har anbefalinger på stilige fiskefilmer eller tilsvarende. Så motiverer vi hverandre. Husk at selv om du ikke synes dette er en vanskelig tid så er det andre som både er redd for helsa og jobb. 


Tight lines!


Styret